Veelgestelde vragen

Wie is verantwoordelijk voor schade aan bedrijfsvloerplaten?

De kavelkoper is verantwoordelijk voor alle schade die hun aannemer veroorzaakt, ook als dit de bedrijfsvloerplaten betreft. De verharding op Nassaupark is geen bouwweg, maar een openbare weg. Elke aannemer (en ook zijn onderaannemers) zal dus voorzieningen moeten treffen welke hij ook zou treffen indien hij in een bestaande wijk een woning zou bouwen, om zo schade aan de bedrijfsvloerplaten te voorkomen.

Het blijkt dat er aannemers zijn, die in hun contract opnemen dat de bouwweg ter plaatse minimaal een as last van 12,5 ton moet kunnen verdragen. Deze eisen heeft hij op genomen om niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor schade welke hij of zijn onderaannemers veroorzaken aan de openbare buitenruimte. Let hier als kavelkoper op bij het afsluiten van een contract.