Veelgestelde vragen

Wat moet de aannemer voor start bouw aanleveren?

Door de aannemer moet een plan worden opgesteld voor de inrichting van het kavel tijdens het bouwen van de woning. In dit plan moeten in ieder geval de aansluitingen van de woning op de riolering en de inrichting van het bouwterrein (met de bouwkeet, tijdelijke opslag van materialen en parkeerplaatsen van bouwverkeer) zijn aangegeven.

Belangrijk: dit plan moet vóór aanvang van de bouw worden goedgekeurd door de gemeente. Tijdens de bouw wordt het plan ook gebruikt om te kunnen controleren of de bouw volgens de afspraken in het plan gebeurt.

Alle regels staan omschreven bij het onderdeel Civiele techniek in het kavelpaspoort, welke aan alle kopers van Nassaupark wordt meegegeven en ook via de website te downloaden is.