Veelgestelde vragen

Wanneer komt het kwaliteitsteam bij elkaar om ontwerpen te beoordelen?

Het kwaliteitsteam komt niet meer maandelijks bij elkaar. Wilt u uw ontwerp ter toetsing voorleggen aan het kwaliteitsteam? Stuur dan de stukken naar Saliha Azouagh: S.Azouagh@haarlemmermeer.nl Het kwaliteitsteam geeft dan binnen een week een reactie.