Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer kunnen de sonderingen plaatsvinden?

Het sonderen kan plaatsvinden zodra de kavels bouwrijp zijn gemaakt. Bouwrijp maken betekent dat de riolering en kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen in de grond worden gelegd, tijdelijke verlichting wordt geplaatst en dat de kavels goed bereikbaar zijn via een z.g.n. bouwweg.

Regels betreden bouwterrein

Voordat de civiele aannemer het sein geeft dat hij klaar is met het bouwrijp maken, mag niemand het terrein op. De korrelbanen die er liggen, lijken wellicht toegangswegen, maar vormen slechts de fundering voor bouwwegen. Als kaveleigenaar mag je dus nog niet laten sonderen! Pas als de civiele aannemer vertrokken is, kun je toestemming krijgen voor sondering.

Als je wilt starten met het laten sonderen, dan moet je je eerst melden bij de toezichthouder. Doe je dit niet, dan wordt de veroorzaakte schade verhaald.