Veelgestelde vragen

Hoe worden de leges voor een omgevingsvergunning berekend?

Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning berekent de gemeente kosten, de zogenoemde leges. Hoeveel u betaalt hangt onder meer af van het soort bouwplan.

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt een opgave van de aannemingssom gevraagd (exclusief omzetbelasting). Onder aannemingssom wordt verstaan: het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen. De opgegeven aannemingssom wordt getoetst aan de geldende normen (NEN 2631). Wanneer een opgave van kosten ontbreekt, worden de kosten geraamd aan de hand van de bovengenoemde geldende normen. De hoogte van de leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning en hoe leges worden berekend (de legesverordening), vindt u op de website van Haarlemmermeer.