Veelgestelde vragen

Hoe bepaalt de aannemer de exacte bouw- en afwerkhoogte?

Aannemers moeten bij de uitwerking van de bouwplannen rekening houden met het feit dat de Haarlemmermeerpolder onder zeeniveau ligt. Vooral bij het bepalen van de exacte bouw- en afwerkhoogtes geldt dat ‘onnatuurlijk’ gerekend moet worden: een woning heeft een vloerpeil van 3.85- NAP, terwijl de bovenkant van de huisaansluitputjes lager ligt, op 3.95- NAP. Het verdient dan ook de aanbeveling om plannen niet ten opzichte van een peil te maatvoeren, maar op de tekeningen de juiste NAP-hoogtes te vermelden. Dit voorkomt fouten buiten.