Nieuws

Wat als de website down gaat?

Er is veel belangstelling voor de twintig kavels van plot 3. Op zondag 8 mei om 20.00 uur start de verkoop. Digitaal! Dat betekent dat alle belangstellenden tegelijkertijd gaan inschrijven. Kan de website dat aan?

Vorig jaar bij de start verkoop van de kavels op plot 1 en plot 4 liep de website vast. Daar hebben we van geleerd en de inschrijving is nu anders opgezet. Technisch gezien dan. Dus het probleem van vorig jaar is getackeld. En we verwachten geen nieuwe problemen.
Maar met de techniek weet je het nooit. Wat moet u doen als de website onverhoopt down gaat? Blijven proberen om via de knop op de homepage contact te maken. Ga ons vooral NIET bellen of mailen. Ten eerste omdat u dan tijd verliest met inschrijven, de button doet het op een bepaald moment gewoon weer en dan zijn anderen u voor. Ten tweede omdat we alleen inschrijvingen in behandeling nemen, die digitaal via het officiële inschrijfformulier op de website zijn ingediend.

De toewijzing van kavels gaat op volgorde van digitale binnenkomst. Binnen enkele dagen hoort u of u ‘erbij’ zit. Bent u er niet meteen bij? Treur niet. U komt op een reservelijst. Sommige opties worden teruggegeven en dan komt u wellicht alsnog aan de beurt. Lees over de ervaring van Caroline van Kempen in deze nieuwsbrief. Zij heeft de kavel van haar keus uiteindelijk toch kunnen kopen.