Nieuws

Definitieve bestrating: paaltjes bij kavelgrenzen

Beste bewoners van Nassaupark,

Zoals u misschien heeft gemerkt is de aannemer is gestart met het aanbrengen van de definitieve bestrating. Dit is een van de onderdelen van het woonrijp maken. Het is belangrijk dat deze bestrating op de juiste plek wordt aangebracht. Dit gebeurt zoals afgesproken volgens de grondverkooptekeningen die u bij de juridische levering heeft gekregen. De aannemer moet hiervoor de hoekpunten van de meeste kavels (kavelgrenzen) opnieuw uitzetten met piketpaaltjes. Het gaat vooral om de kavels die direct aansluiten op de openbare buitenruimte (definitieve bestrating).

Wij willen u namens de aannemer vriendelijk verzoeken om de piketpaaltjes te laten staan.

Met vriendelijke groet,
Team Nassaupark