Nieuws

Laatste plot Nassaupark gaat in verkoop

Er is inmiddels al een echte wijk aan het ontstaan, en jij hebt nog een laatste mogelijkheid om ook een kavel te bemachtigen in Nassaupark. Want de kavels van de laatste plot gaan in verkoop. Van 12 maart tot en met 18 maart 2018 kun je je inschrijven voor een van de zeven kavels van plot 6. Dit betreffen vier kavels voor twee paar twee-onder-éénkapwoningen en drie kavels voor vrijstaande woningen. Voor de twee-onder-éénkapwoning moet je een ‘bouwpartner’ hebben met wie je dit samen wilt doen.

Op 19 maart wordt door een notaris onder alle inschrijvers geloot. Ben je ingeloot voor een kavel, dan word je op 20 maart gebeld door de verkoopbegeleider. Als je gebeld wordt en je wilt een twee-onder-éénkapwoning, dan neem je voor jezelf én voor je bouwpartner een optie (dus twee kavels). Heb je geen bouwpartner, maar wel interesse in een twee-onder-éénkapwoning (bijvoorbeeld als de vrijstaande woningen al in optie zijn genomen), dan bekijkt de verkoopbegeleider of er een andere inschrijver ook interesse heeft en nog geen bouwpartner. Het is echter wel zo dat personen die al een bouwpartner hebben voorrang krijgen. Dit omdat het heel ingewikkeld is om een bouwpartner te vinden die dezelfde bouwwensen heeft.

Ben je niet ingeloot, dan kom je op een reservelijst in volgorde van loting. Valt er iemand die is ingeloot, af, dan wordt de volgende op de reservelijst benaderd. Word je 20 maart dus niet gebeld, dan sta je op de reservelijst, maar kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt. De overige kavels op plot 6 krijgen invulling door een marktpartij. Deze woningen worden in een latere fase door de marktpartij verkocht.

Dit is je laatste kans op een eigen kavel in Nassaupark. Schrijf je in via onze website, www.nassaupark.nl. De inschrijfformulieren zijn op de site beschikbaar van 12 maart 9.00 uur tot 18 maart 20.00 uur.