Herstellen erfgrens

Zoals u weet is de aannemer druk bezig met het aanbrengen van de definitieve bestrating op Nassaupark. In een eerder bericht is gemeld dat de aannemer hiervoor hoekpunten uitzet met piketpaaltjes, op basis van de grondverkooptekeningen. Er is gebleken dat niet bij alle kavels de erfgrenzen goed zijn aangehouden. Aannemer van Roode neemt contact op met de bewoners waarbij er een verschil is opgemerkt. Het verzoek is om de erfgrens zo spoedig mogelijk terug te brengen naar de grenslijn, zodat de aannemer door kan met het woonrijp maken van de wijk. De kosten om de erfgrens te herstellen zijn voor rekening van de bewoners.